Naši projekti

Sodelujemo s številnimi industrijskimi podjetji in znanimi inštitucijami

Tekoči projekti

ERC: 123STABLE (2020-2024)

„Towards Nanostructured Electrocatalysts with Superior Stability“

Kako se spreminja atomska struktura nanodelcev elektrokatalizatorjev pri delovanju v nizkotemperaturnih gorivnih celicah in elektrolizerjih.

 

Pridobljeno znanje bo osnova za načrtovanje novih stabilnih struktur nanodelcev katalizatorjev. To bo posledično vodilo k razvoju boljših in naprednejših katalizatorjev, kar predstavlja pomemben doprinos v razvoju vodikove ekonomije.

D10 Odsek za kemijo materialov

e-CODUCT (2022-2025)

„Fast-response Electrically heated catalytic reactor technology for CO2 reduction“

Projekt e-CODUCT je namenjen elektrificiranju hkratne kemijske pretvorbe komponent kislega plina (CO2 in H2S) v molekulo CO in tržno žveplo z uporabo tehnologije elektrotermalnega reaktorja z zvrtinčeno plastjo (ETFB). Ustrezni postopek bo sestavljen iz dveh korakov: prvega za redukcijo CO2 in H2S v COS in drugega koraka za razgradnjo COS na  molekulo CO in žveplo. 

Za prikaz njegovega potenciala valorizacije bo CO s tretjo reakcijo pretvorjen v zeleni metanol kot končni produkt. Konzorcij e-CODUCT je sestavljen iz devetih subjektov, vključno z industrijskimi in akademskimi partnerji, ki zajemajo celotno vrednostno verigo od dobaviteljev materialov in inženirjev do strokovnjakov za modeliranje in ponudnikov tehnologije. 

Končani projekti

KIC InnoEnergy (2015-2017)

Outreach partner v KIC InnoEnergy, Innovative Projects
Projekt »SKELETON Ultracapacitors” (2016–2017)
 

Ocena ultrakondenzatorjev: testiranje učinkovitosti laboratorijskih prototipov, prototipov prve poskusne proizvodnje in prototipov druge preskusne proizvodnje za podjetje, ki je vodilni na evropskem trgu ultrakondenzatorjev za shranjevanje energije, ki ponuja visoko zmogljive in visokonapetostne rešitve za shranjevanje energijo.

EUROLIS (2012-2016)

„Advanced European lithium sulphur cells for automotive applications“

Eurolis is a collaborative small or medium scale focused research project funded by European Union and coordinated by the National Institute of Chemistry, Ljubljana,Slovenia.

The project has started on 1st of October 2012 and it will run for 4 years. The aim of the project isdevelopment of an advanced and sustainable lithium sulphur (Li-S) battery for automotive use.Intense collaboration between 7 research organizations (universities and research institutes) and 4industrial partners (3 large enterprises and 1 SME) will enable a fast progress from understanding tooptimisation of Li-S cells. The potential commercial use of Li-S cell will be tested within threegenerations of Li-S batteries.

The project includes basic research on various levels which will help understand the mechanismsgoverning the Li-S cell in different electrochemical environments. The applied part of research willfocus on optimisation and integration of materials into 18650 cells and cell testing for theirappropriateness in the automotive applications.

Efficient Effective Smart (2012-2015)

„Competence Region Renewable Energies and Sustainable Technologies“

Konkurenčnost ene regije v globalnem okolju se določa v bistvu skozi stroške proizvodnje in kakovosti proizvedenega blaga in storitev. Tudi v regijah z visoko ravnjo plač v mednarodni primerjavi je vsekakor možno, da se lahko proizvede in proda izdelek po konkurenčni ceni. Za to potrebna formula se glasi: bolj učinkovito, bolj efektivno in bolj inteligentno. Nanašajoč se na parameter „energija“ se zahtevajo optimizacijski ukrepi glede na način proizvodnje energije (obnovljive energije, sinergetska vezava sistemov), energetske zaloge (zalogovnik, gorivne celice itd.), razporeditev energije (smart grids), kakor tudi raba energije (smart production, smart metering – feed back, smart homes). 

Cilji so:

Identifikacija raziskovalnega področja – vzpostavitev temeljne osnove za ustanovitev energetskega raziskovalnega centra.

Sestavljanje zasnove za ureditev centra za energetsko raziskovanje – nadregionalnega inovativnega prostora s partnerstvom in kooperacijo obeh regij – imenovanjepravnega subjekta za izvajanje raziskovalnih projektov.

Izdelava časovnega načrta pogajanj (road-map) za akvizicijo in začetek prvih raziskovalnih projektov (pilotni projekt) v definiranih raziskovalnih področjih.

Projekt Električna mobilnost (2010-1012)

Skupni projekt CO NOT in Kemijskega inštituta. Cilj skupnih aktivnosti je bil predstaviti električni avtomobil čim širši populaciji, odgovoriti na vprašanja, ki se v zvezi z električnim avtomobilom pojavljajo v javnosti, ter osvetliti vse prednosti, ki jih ima tak način transporta.

Kot osnovo smo vzeli Renault Twingo, študentje pa so ga ob pomoči strokovnega mentorja predelali v popolnoma električen avto. Avto je bil vse od tedaj v uporabi na Kemijskem inštitutu kot službeno vozilo. Hkrati pa so na njem potekale ustrezne meritve za spremljanje lastnosti električnih vozil v praksi.

Leta 2020 smo ga podarili Tehniškemu muzeju Slovenije.

PROG-EES (2016-2019)

„Napovedovanje stanja iztrošenosti elektrokemičnih energetskih sistemov“ 

Razvoj metod PHM za litijeve baterije in PEM gorivne celice. 

Life cycle Assessment (LCA)(2017-2018)

Ocena življenjskega cikla (LCA) baterij v razvoju za avtomobilsko industrijo.

Slovimo Tudi Po Napredni Raziskovalni In Analitični Opremi.

EIT Climate-KIC

EIT Climate KIC je največje evropsko javno-zasebno partnerstvo, osredotočeno na hitro in obsežno sistemsko inoviranje, ki ga v tem trenutku družba potrebuje za spopadanje s podnebnimi spremembami in za preobrazbo v brezogljično prihodnost.

EIT Climate-KIC Hub v Sloveniji

Partnerstvo združuje različne skupine, ki medsebojno sodelujejo v inovacijski procesih na področjih financ, tehnologij, politik, vključevanja prebivalcev in drugih dejavnikih strukturne preobrazbe.

Pioneers-into-Practice-1
Pioneers into Practice

Program je namenjen mladim strokovnjakom, ki se zavedajo podnebnih sprememb in želijo aktivno prispevati k reševanju globalnih podnebnih izzivov.

Program Pioneers into practice

Program Pioneers into Practice omogoča povezovanje organizacij in strokovnjakov s področja podnebnih sprememb iz različnih okolij, ravni izkušenj in spretnosti ob učenju praktičnih veščin o sistemskih inovacijah. Profesionalni mobilni program združuje strokovnjake iz industrije, podjetij, univerz, raziskovalnih ustanov, lokalnih uprav kot tudi neprofitnih in javnih organizacij. V Sloveniji program izvaja CER – Center energetsko učinkovitih rešitev.