O Centru

Spoznajte nas in naš center!

Naziv: Center odličnosti nizkoogljične tehnologije
Kratica: CONOT
Naslov: Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, Slovenija

Direktor: prof. dr. Miran Gaberšček

Matična številka: 3661431000
Davčna Številka: SI13120468
Davčni zavezanec: Da

Telefon: +386 (0)1 47 60 414
Faks: +386 (0)1 47 60 422
Spletna stran: www.conot.si
E-naslov: info@conot.si

 

CONOT je nepridobitni zavod, katerega namen je združiti vse bistvene slovenske potenciale, ki omogočajo skladen, celovit ter sistematičen razvoj naprednih tehnologij, ki bodo pospešili prehajanje Slovenije v nizkoogljično družbo.

Ivana Maver

Koordinatorka

prof. dr. Miran Gaberšček

Direktor

Nekaj dejstev o centru:
 
 • Izbran na razpisu za Centre odličnosti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo leta 2009
 • Ustanovljen konec leta 2009 kot zasebni zavod s strani konzorcija 22 partnerjev,
  Financiran s strani EU (ESRR) in Republike Slovenije za obdobje do leta 2013
 • Vključuje 3 raziskovalne inštitucije in 10 industrijskih partnerjev,
 • Je specializiran za raziskave za baterijske in vodikove tehnologije,
 • Ponuja možnost sodelovanja gospodarskim družbam, ki delujejo na področju nizkoogljičnih tehnologij,
 • Zagovarja usmeritve, ki bodo zagotovile okolju prijazne načine pridobivanja in porabe energije (e-mobilnost).

Slovimo tudi po napredni raziskovalni in analitični opremi.

Direktor CONOT:

prof. dr. Miran Gaberšček
E-naslov: direktor@conot.si

Koordinatorka CONOT:

Ivana Maver
Telefon: +386 (0)1 47 60 414
E-naslov: info@conot.si
Faks: +386 (0)1 47 60 422

Člani Sveta Zavoda:
 • mag. Karmen Nastran (Domel d.o.o.), predsednica Sveta
 • dr. Zoran Marinšek (Inea d.o.o.), podpredsednik Sveta
 • predstavnik zaposlenih (CO NOT)
 • prof. dr. Albin Pintar (Kemijski Inštitut)
 • prof. dr. Nataša Zabukovec Logar (Kemijski Inštitut)
 • dr. Ema Žagar (Kemijski Inštitut)
 • David Pintar (Kemijski inštitut)
 • dr. Vladimir Jovan (Institut Jožef Stefan)
 • dr. Gregor Dolanc (Institut Jožef Stefan)
 • dr. Urška Lavrenčič Štangar (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo)
 • dr. Barbara Novosel (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo)
 • prof. dr. Mihael Sekavčnik (Fakulteta za strojništvo)
 • dr. Stanko Hočevar (Mebius d.o.o.)
 • mag. Tadej Auer (RCVT)
 • Jož Rus (Iskra d.o.o.)
 • Andrej Horvat (Silkem d.o.o.)
 • Vladimir Vrečko (Cinkarna Celje d.d.)
 • dr. Marta Svoljšak Jerman (Petrol d.d.)
 • mag. Jože Lenart (Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.)
 • mag. Nenad Trkulja (Holding Slovenske elektrarne d.o.o.)