Povezujemo znanost in gospodarstvo za doseganje skupnih ciljev

CO NOT is building new page for you! 

Hold on tight, new page will be up and running in no time!

MEANWHILE YOU CAN STILL CONTACT US

Aktualno

Poglejte si naše aktualne projekte:

ERC: 123STABLE (2020-2024)

Kako se spreminja atomska struktura nanodelcev elektrokatalizatorjev pri delovanju v nizkotemperaturnih gorivnih celicah in elektrolizerjih.

e-CODUCT (2022-2025)

Elektrificiranje hkratne kemijske pretvorbe komponent kislega plina (CO2 in H2S) v molekulo CO in tržno žveplo z uporabo tehnologije elektrotermalnega reaktorja z zvrtinčeno plastjo (ETFB).

Oglejte si Vse naše projekte

Sodelujemo na številnih projektih, prav tako pa so za nami že številni odlični projekti.

EIT Climate-KIC

EIT Climate KIC je največje evropsko javno-zasebno partnerstvo, osredotočeno na hitro in obsežno sistemsko inoviranje, ki ga v tem trenutku družba potrebuje za spopadanje s podnebnimi spremembami in za preobrazbo v brezogljično prihodnost.

Fully Custom Space
EIT Climate-KIC Hub v Sloveniji

Partnerstvo združuje različne skupine, ki medsebojno sodelujejo v inovacijski procesih na področjih financ, tehnologij, politik, vključevanja prebivalcev in drugih dejavnikih strukturne preobrazbe.

Pioneers-into-Practice-1
Pioneers into Practice

Program je namenjen mladim strokovnjakom, ki se zavedajo podnebnih sprememb in želijo aktivno prispevati k reševanju globalnih podnebnih izzivov.

Program Pioneers into practice

Program Pioneers into Practice omogoča povezovanje organizacij in strokovnjakov s področja podnebnih sprememb iz različnih okolij, ravni izkušenj in spretnosti ob učenju praktičnih veščin o sistemskih inovacijah. Profesionalni mobilni program združuje strokovnjake iz industrije, podjetij, univerz, raziskovalnih ustanov, lokalnih uprav kot tudi neprofitnih in javnih organizacij. V Sloveniji program izvaja CER – Center energetsko učinkovitih rešitev.

Galerija