Conot
Univerza v Novi Gorici
Univerza v Novi GoriciUniverza v Novi Gorici (UNG) je zasebna, raziskovalna univerza. Dejavnost UNG zajema visokošolsko izobraževanje na dodiplomskem in podiplomskem nivoju, dopolnilno izobraževanje, usposabljanje raziskovalcev, izobraževanje na posebnih strokovnih področjih ter znanstvenoraziskovalno in ekspertno dejavnost. Raziskovalno in ekspertno delo poteka v laboratorijih, centrih in institutih. Fakultete so odprte enote, kjer na izobraževalnem področju delujejo raziskovalci in strokovnjaki zaposleni v raznih raziskovalnih enotah in zunanjih institucijah.

Študijski programi prve in druge stopnje se izvajajo v okviru petih fakultet in dveh šol: Fakulteta za  znanosti o okolju, Fakulteta za aplikativno naravoslovje, Fakulteto za humanistiko, Poslovno-tehniška fakulteta, Fakulteta za podiplomski študij in  Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo in Visoka šola za umetnost. Posebnost pri organizaciji študijskih programov je Fakulteta za podiplomski študij, ki združuje in izvaja vse podiplomske doktorske študijske programe (tretje stopnje) Univerze v Novi Gorici ne glede na njihovo področje: od naravoslovja, tehnike pa do humanistike in interdisciplinarnih ved.

Raziskovalna dejavnost na UNG potekala v okviru petih laboratorijev, treh raziskovalnih centrov in enega inštituta (Laboratorij za raziskave v okolju, Laboratorij za astrofiziko osnovnih delcev, Laboratorij za fiziko organskih snovi, Laboratorij za raziskave materialov, Laboratorij za večfazne procese, Center za raziskave vina, Center za raziskave atmosfere, Center za sisteme in informacijske tehnologije, Inštitut za kulturne študije).

Prof. dr. Iztok Arčon je na UNG zaposlen kot raziskovalec in pedagog na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih in v zadnjem obdobju je dekan fakultete za podiplimski študij.

Prof. Arčon je strokovnjak za rentgensko absorpcijsko spektrometrijo s sinhrotronsko svetlobo. Pri svojih raziskavah uporablja metodi EXAFS in XANES, ki sta izjemnega pomena za določanje atomske oz. molekularne strukture novih materialov za Li-ionske baterije. V CO bomo uporabljali omenjeni rentgenski absorpcijski spetroskopski metodi za direkten vpogled v atomsko oziroma molekularno strukturo materialov in natančno določitev valenčnega stanja kovinskih kationov v strukturi. Še posebej sta metodi učinkoviti pri in-situ spremljanju strukturnih sprememb in sprememb valenčnega stanja kovinskih kationov v procesu polnjenja in praznjenja Li-ionske baterije, i.e. v procesu izmenjave Li (ref 1-3). Na ta način lahko dobimo neposreden vpogled v elektrokmijske procese v različnih novih katodnih materialih na atomskem nivoju. Pridobimo torej  informacije, ki so ključne za razumevanje optimalnega delovanja katodnega materiala. Poleg tega lahko z rentgensko absorpcijsko  spektroskopijo pridobimo pomembne strukturne informacije že v procesu sinteze materiala in na ta način nadziramo in optimiramo sintetske postopke za optimalni končni produkt.
Pri meritvah bomo izkoriščali transmisijske in fluorescenčne detekcijske tehnike pri najsvetleših sinhrotronskih izvorih rentgenske svetlobe, oz na tistih njihovih žarkovnih linijah, ki zagotavljajo optimalne pogoje za uspešno izvedbo predvidenih eksperimentov, kot naprimer žarkovna linija XAFS pri sinhrotronu ELETTRA v Trstu in žarkovni liniji C in A1 v sinhrotronskem laboratoriju HASYLAB pri DESY v Hamburgu.


kemijski inštitut institut jožefa stefana univerza v novi gorici domel, d.d. inea d.o.o. razvojni center za vodikove tehnologije - rcvt mebius d.o.o. termoelektrarna šoštanj holding slovenskih elektrarn, d.o.o. petrol d.d. silkem, d.o.o. fakulteta za strojništvo, univerza v ljubljani iskra tela d.d. cinkarna celje, d.d. Ljubljanska univerza Image Map