Conot
RRP 2: Večfunkcionalne spektralno selektivne barve

Nosilec: prof. dr. Boris Orel (KI)


Cilj tega projekta je priprava večfunkcionalnih spektralno selektivnih barvnih premazov za uporabo v sončnih zbiralnikih. Odlika teh barv je enostavno nanašanje v primerjavi s CVD oz. PVD postopki in visoka učinkovitost sončnih termičnih naprav, ki so z njimi prevlečene.

Različni barvni odtenki omogočajo njihovo uporabo na fasadah zgradb. Selektivni premazi bodo odločilno prispevali k razširjenosti in pocenitvi solarno termičnih sistemov, kar je v skladu z direktivo EU o zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov.

V okviru tega projekta bomo iz pigmentov s primernimi spektralnimi lastnostmi pripravili TISS (Thickness insensitive spectrally selective) in TSSS (Thickness sensitive spectrally selective) barve, ki bodo združevale visoko sončno absorptanco (as > 0.9 za črne barve, as > 0.75 za barve) in nizko termično emisivnost (eT < 0.35 za TISS barve, eT < 0.25 za TSSS barve) in jih uporabili v nizkotemperaturnih (TISS) in visokotemperaturnih (TSSS) sistemih.


Posebno so zanimivi visokotemperaturni premazi, ki omogočajo izdelavo absorberjev z visokimi stagnacijskimi temperaturami, primerni za pridobivanje tako procesne toplote kot pare, ki lahko poganja parne turbine. To zahteva sodelovanje s proizvajalci sledilnih sončnih zbiralnikov (tracking collectors) z možnostjo koncentracije sončnega sevanja.

kemijski inštitut institut jožefa stefana univerza v novi gorici domel, d.d. inea d.o.o. razvojni center za vodikove tehnologije - rcvt mebius d.o.o. termoelektrarna šoštanj holding slovenskih elektrarn, d.o.o. petrol d.d. silkem, d.o.o. fakulteta za strojništvo, univerza v ljubljani iskra tela d.d. cinkarna celje, d.d. Ljubljanska univerza Image Map