Conot
RRP 1: Cenovno učinkovite tehnologije pridobivanja in shranjevanja vodika

Nosilec: dr. Gregor Dolanc (IJS)


Cilji:
•    Pregled relevantne literature s področja tehnologij pridobivanja, čiščenja in shranjevanja vodika.
•    Pregled možnih tehnoloških poti pridobivanja vodika iz neobnovljivih,  obnovljivih in trajnostnih virov energije.
•    Izdelava študije, ki povzame celostne rezultate o cenovni, okoljski in sociološki učinkovitosti pridobivanja vodika.
•    Razviti sistem za vodenje procesa reforminga in periferne procese (balance of plant), poudarek na miniaturni izvedbi
•    Vzpostaviti modelni reformer (reaktor) za potrebe preizkušanja principov vodenja
•    Obravnavati sledeče periferne procese:
- sistem za doziranje reaktantov (gorivo, voda, zrak)
- regulacija zgorevanja in temperature
- nadzor poteka reforminga (preko temperature, tlaka in
izhodnega pretoka)

Modelni reformer
Primer modelnega reformerja (levo: notranjost, desno: testno okolje)

Dozirni sistem za reaktante
Dozirni sistem za reaktante
kemijski inštitut institut jožefa stefana univerza v novi gorici domel, d.d. inea d.o.o. razvojni center za vodikove tehnologije - rcvt mebius d.o.o. termoelektrarna šoštanj holding slovenskih elektrarn, d.o.o. petrol d.d. silkem, d.o.o. fakulteta za strojništvo, univerza v ljubljani iskra tela d.d. cinkarna celje, d.d. Ljubljanska univerza Image Map