Conot
RRP 4: Razvoj namenskih podsklopov sistema z gorivnimi celicami
Nosilec: dr. Boris Benedičič (Domel)

Cilji (Domel):

  • Cilj omenjenega razvojno raziskovalnega programa je razvoj in optimizacija podsklopov gorivne celice
  • Praktično bo to izvedeno z:

– Optimizacijo določenih komponent – s poudarkom na dovajanju zraka

– Nabavo in analizo komercialno dosegljivih gorivnih celic z namenom analize delovanja podsklopov, ter kasnejše optimizacije

  • Važna točka, ki jo nameravamo izvesti to leto je analiza elektromagnetne kompatibilinosti celice in posameznih komponent
  • V ta namen je bila planirana nabava posebne merilne opreme, tako imenovane GTEM (Gigahertz Transverse Electromagnetic) celice
Namenski podsklopi: 

  • Puhalo (Domel)

puhalopuhalo
puhalo


  • Sistem za nadzor temperature in pretoka vode (IJS)

  • Povratna črpalka za vodik (Domel)

povratna črpalkapovratna črpalka

  • Pretvornik DC/DC DC/AC

pretvornik

kemijski inštitut institut jožefa stefana univerza v novi gorici domel, d.d. inea d.o.o. razvojni center za vodikove tehnologije - rcvt mebius d.o.o. termoelektrarna šoštanj holding slovenskih elektrarn, d.o.o. petrol d.d. silkem, d.o.o. fakulteta za strojništvo, univerza v ljubljani iskra tela d.d. cinkarna celje, d.d. Ljubljanska univerza Image Map