Conot
RRP 9: Demonstracijski projekt 2 – Vodikove tehnologije v napredni energetski oskrbi

Nosilec: dr. Mihael Sekavčnik

Fakulteta za strojništvo


Osnovni cilj tega projekta je uporaba tehnološko dovršenih rešitev pridobivanja in logistike vodika pri snovanju in demonstraciji naprednega sistema energijske oskrbe, ki bo temeljil na:

- izrabi energijskega potenciala obnovljivih virov energije (vodna energija, sončna energija, vetrna energija)
- izrabi energijskega potenciala trajnostnih virov energije (energija biomase) in hkrati;
- optimalni izrabi neobnovljivih virov energije v obstoječih proizvodnih enotah za proizvodnjo električne energije (TE na lignit);
- proizvodnji vodika kot nosilca (vektorja) vršne energije (elektroliza + reforming) in njegovi logistiki (komprimiranje, shranjevanje, transport in distribucija);
- uporabi vodika (npr. v sistemih z gorivnimi celicami) v:
•    mobilnih aplikacijah (transport),
•    decentralnih sistemih soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE),
•    prenosnih aplikacijah,
- povezovanju in uporabi rezultatov interdisciplinarnih raziskav drugih projektov v okviru CO NOT (VT) in širše s sorodnimi CO.Zasnovali in zgradili bomo demonstracijski energetski sistem, ki bo omogočal:
- postopno integracijo (po projektnih fazah) posameznih gradnikov sistema (elektrolizerjev, kompresorjev, hranilnikov, črpališč vodika itd);
- simulacijo posameznih virov energije (obnovljive, trajnostne in neobnovljive) in sistematični študij celostnih vplivov na okolje;
- postopna nadgraditev sistema oskrbe z obnovljivimi in trajnostnimi viri energije;
- nadgraditev sistema za uporabo vodika v stacionarnih in mobilnih aplikacijah preko povezovanja z drugimi ali sorodnimi projekti (VT);
- celovit praktični študij obratovalnih značilnosti (prednosti in pomanjkljivosti) energetskega sistema;
- izobraževanje in usposabljanje tehničnega osebja;
- diseminacijo rezultatov v znanstvenih, strokovnih in širokih javnostih.

kemijski inštitut institut jožefa stefana univerza v novi gorici domel, d.d. inea d.o.o. razvojni center za vodikove tehnologije - rcvt mebius d.o.o. termoelektrarna šoštanj holding slovenskih elektrarn, d.o.o. petrol d.d. silkem, d.o.o. fakulteta za strojništvo, univerza v ljubljani iskra tela d.d. cinkarna celje, d.d. Ljubljanska univerza Image Map