Conot
Odprt razpis za Accelerator 2017
Sreda, 07 Junij 2017 15:20

Climate-KIC Accelerator
je največji evropski pospeševalnik na področju zelenih tehnologij za start-up podjetja na začetku njihove poslovne poti. Osredotočen je na pripravo start-upov na njihove prve investitorje in odjemalce ter jim pomaga ovrednotiti njihov posel.

Razpis je namenjen spodbujanju razvoja novih podjetij na področju nizkoogljičnih tehnologij z zagotavljanjem brezplačnega paketa storitev in finančnih spodbud za izbrane udeležence.

V Sloveniji bomo v letu 2017 izvajali fazo 2: Potrditev poslovnega modela in prvi odjemalci.


1. Podrobnejši opis faze 2
: Druga faza Acceleratorja pomaga start-upom z dobro zasnovanim poslovnim modelom doseči naslednjo fazo: potrjevanje poslovnega modela in pridobitev kupcev. Start-up prejme poslovna usposabljanja ter  finančna sredstva za storitve ter materiale, potrebne za razvoj poslovanja. Ekipe se osredotočijo na pridobivanje prvih kupcev in na proces potrjevanja poslovnega modela, ob stalni podpori strokovnih trenerjev in mentorjev ter sodelovanju v aktivnostih in delavnicah programa.

Izbranim start-upom bomo pomagali vzpostaviti stik s tehnološkimi partnerji in potencialnimi kupci.

Trajanje: avgust–november 2017

Lokacija treningov in ostalih aktivnosti v okviru Climate-KIC Accelerator: Slovenija in tujina


2. Podpora in vključene storitve:

·         navzočnost trenerja in mentorstvo, namenjeno razvoju projekta

·         poslovni treningi in delavnice z namenom podpore nadaljnjemu razvoju poslovanja

·         finančna podpora od 15.000 € do največ 25.000 € na start-up/projekt


3. Kdo se lahko prijavi na 2. fazo Climate-KIC Acceleratorja?

* prebojne poslovne ideje, povezane z novimi tehnologijami z znatnim vplivom na podnebje v katerem koli od naslednjih, s podnebjem povezanih področij: mesta in urbana tranzicija, trajnostni proizvodni sistemi, trajnostna raba tal in voda, podnebne finance, stavbe, industrija, trgovina na drobno, energetska učinkovitost itd.

* poslovni modeli, ki so že dobro zasnovani in definirani

* start-upi, ki so sestavljeni iz motivirane ekipe (z vsaj dvema ustanoviteljema) in imajo že postavljeno vodstvo

* start-upi, ki so že registrirana podjetja (a ne starejša od treh let v času prijave), ali podjetja v aktivni fazi ustanavljanja

* start-upi, ki se zavežejo aktivni udeležbi v programu

*  ekipa je sposobna delovati v angleško govorečem okolju (vsaj B2 nivo znanje angleškega jezika)

* prijavljeni (vsaj en član ekipe) se mora udeležiti vseh obveznih poslovnih treningov in ostalih elementov programa


4. Prijava:

Prijavnica je objavljena na http://www.climate-kic.org/ris/accelerator

Za prijavo morate oddati tudi naslednje izpolnjene dokumente:

  1. Življenjepis kontaktne osebe oz. zakonitega zastopnika v Europass formatu (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae). V primeru, da projekt predstavlja še neregistrirano podjetje, morajo biti poslani življenjepisi vseh članov ekipe;
  2. Podatki podjetja iz poslovnega registra (samo za registrirana podjetja);
  3. Fotokopija identifikacijskega dokumenta zakonitega zastopnika podjetja oz. kontaktne osebe neregistriranega podjetja.


Prijavnico oddajte najkasneje do 3. 7. 2017 do 17:00.


Dodatne informacije
najdete na spletni strani Climate-KIC Accelerator ali nas pokličite na 01 4760 513.

Prosimo, če vabilo posredujete tudi vašim zaposlenim, partnerjem in tistim, ki bi jih po vašem mnenju program utegnil zanimati.

Najlepša hvala in lep pozdrav,

Maja Pivko

Koordinatorka projektov/Project Coordinator

 

Center odličnosti nizkoogljične tehnologije

Hajdrihova 19

1000 Ljubljana

Slovenia

T: +386 1 4760 513

S: www.conot.si

 

Climate-KIC je združenje, ustanovljeno s strani Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (European Institute of Innovation and Technology , EIT) z namenom spodbujanja inovacij na področju podnebnih sprememb, prilagajanja nanje in njihove blažitve. Je največje evropsko javno-zasebno partnerstvo, sestavljeno iz mednarodne mreže podjetij, akademskih ustanov in javnih organizacij. Je telo Evropske unije, zadolženo za zagotavljanje evropske trajnostne rasti.

kemijski inštitut institut jožefa stefana univerza v novi gorici domel, d.d. inea d.o.o. razvojni center za vodikove tehnologije - rcvt mebius d.o.o. termoelektrarna šoštanj holding slovenskih elektrarn, d.o.o. petrol d.d. silkem, d.o.o. fakulteta za strojništvo, univerza v ljubljani iskra tela d.d. cinkarna celje, d.d. Ljubljanska univerza Image Map