Conot
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Petek, 20 Avgust 2010 08:52

Fakulteta za kemijoKATEDRA ZA ANORGANSKO KEMIJO

(prof. dr. Peter Bukovec)

Raziskovalna dejavnost, s katero se ukvarjamo na katedri za anorgansko kemijo je:
-    sinteze kovinskih karboksilatov in njihovih derivatov ter raziskave njihove uporabe kot zaščitni premazi za les,
-    raziskave v kemiji kroma, molibdena in volframa: koordinacijske spojine in klastri,
-    organokovinske spojine: raziskave novih organokovinskih fluoridov in njihove uporabe v katalizi,
-    študij interakcij kovinskih ionov z biološko aktivnimi ligandi kinoloni in protiviralnimi nukleotidnimi analogi,
-    rentgenska strukturna analiza monokristalov ter prahov (keramika in cementi),
-    sol-gel priprava organsko-anorganskih hibridov z ionsko prevodnostjo,
-    koordinacijske spojine platine, ki so potencialno uporabne kot citostatiki in virostatiki,
-    vezava kovinskih ionov na biološke makromolekule, kot je npr. hialuronska kislina,
-    študij nanosa in strukture tankih plasti,
-    razvoj ionskih hranilnikov ter
-    termična analiza.

KATEDRA ZA ANORGANSKO KEMIJSKO TEHNOLOGIJO IN MATERIALE

(prof. dr. Jadran Maček)

Raziskave obsegajo razvoj procesov za pripravo zahtevnih materialov, nano-materialov in nano-kompozitov, katalizatorjev, elektrod in elektrolitov za različne elektrokemijske sisteme, materialov za gorivne celice in akumulatorje, karakterizacijo in študij uporabnosti teh materialov. V okviru tega programa potekajo raziskave procesov v vodnih in nevodnih medijih za pripravo delcev nanometrskih kovin elementov prehoda in kompozitnih kermet materialov na osnovi teh kovin ter različnih keramičnih matric kot so cirkonijev oksid, titanov oksid, raziskave procesov nanašanja kovin na keramične in druge substrate idr. Z naknadno obdelavo takih produktov s termično obdelavo razširjamo njihovo uporabnost na področje sintranih gradiv, membran za visokotemperaturne gorivne celice idr. Poleg omenjenih procesov raziskujemo še nekatere nekonvencionalne pristope k sintezam ter reakcije v trdnem, kot je zgorevalna sinteza.
Raziskave presegajo osnovni fundamentalni značaj, kar se odraža v dejstvu, da katedra dobro sodeluje z različnimi podjetji kemijske industrije in sorodnih strok.

KATEDRA ZA ANALIZNO KEMIJO

(prof. dr. Marjan Veber)

Laboratorij za analizno kemijo FKKT, UL (AL-FKKT), je usposobljen za vrhunsko in specialno analitiko, ki obsega predvsem določanje  makro in mikrosestavin v anorganskih in organskih materialih. Poleg tega sodelavci laboratorija razpolagajo s specializiranimi znanji iz področja elektrokemije in elektroanaliznih metod, analitike sledov elementov in določanja zvrsti (speciacije), separacijskih tehnik, kemije okolja ter kemije in degradacije polimerov. Zlasti na slednjem področju smo v okviru večletnih raziskav procesov staranja in razgradnje papirja in pisne kulturne dediščine, ki smo jih koordinirali tudi v okviru 5. in 6. OP EU (Papylum, InkCor, SurveNIR, PaperTreat), objavili članek v ugledni reviji Analytical Chemistry. V tem članku smo predstavili nove možnosti za neporušno karakterizacijo in datiranje tovrstnih materialov, kar je svetovna novost.

kemijski inštitut institut jožefa stefana univerza v novi gorici domel, d.d. inea d.o.o. razvojni center za vodikove tehnologije - rcvt mebius d.o.o. termoelektrarna šoštanj holding slovenskih elektrarn, d.o.o. petrol d.d. silkem, d.o.o. fakulteta za strojništvo, univerza v ljubljani iskra tela d.d. cinkarna celje, d.d. Ljubljanska univerza Image Map